ENCYCLOPAEDIAMETALPUNKMP3.BLOGSPOT.COM

Tuesday, 4 December 2012

===== E N G L I S H =====


                               A v e  M a n i a x !!!
Intro
“And you will discover many brilliants hidden in the shade... Covered with the pall of oblivion... Condemned in the underground dream... Which desire for just one touch of the Moon... to awake and shine many more times once again...’’
    At the beginning, it was supposed to be the hyper-compilation presenting more than 10,000 bands!!!
The idea of the para-encyclopedia of mp3 ; ) has been born in my mind much later!
I couldn't find many bands on Youtube, and I've decided to improve this situation!!! : )
Thanks to this encyclopedia, thousands of fans will enjoy the full extent of extreme music!!!
Let's join our forces and create the biggest, the wildest encyclopedia of mp3s!!!
It's gonna be the compilation covering more than 50 years of hard, aggressive music!!!
I wanna help bands, which are still active!!! I would like to commemorate bands, which are no longer active on the scene!!! Some of them were playing even in the 60s! 
 The history of extreme music it's not only well-known and popular hordes...  It also includes thousands of interesting, usually brutal, and sometimes extremely original and unique bands...
 Unfortunately, very often they didn't have any official records.... Not everybody cared enough about promotion of their band... it doesn't mean they were worse (than the mainstream bands)...
 Thanks to this encyclopedia all presented bands will be immortalized in our imperfect memory!!!  I would like to invite all bands playing extreme and original music from 1970 until 2020!!!
 Bands playing pop punk, aluminium, pure gothic or folk, i.e. without any strong metal characteristics, will not be included and are discouraged from participation!
 All bands have equal chances in this project... Except the length of the tracks and quality of recording!!
 Bands whose song is already included in the list, but would like to replace it, should send me this song in the mp3 format (bitrate 128 kbps or 128 + !) via e-mail: khronoss1969@o2.pl

 The band with their music officially released on CD, LP, or independently distributing their music on CD-Rs, are requested to send the CD with chosen track/song and send it to:
ROBERT JASIENCZUK
15 – 306 BIALYSTOK
UL. WESOLA 7 / 2
   P O L A N D
If you’re sending the CD, please send me a short e-mail: I’ve sent the CD (first and last name, name of the band or label, country and mention the date it has been sent)
 Please, don’t write private e-mails! We will all save ourselves the time and frustration!! : )
                         Attention the copyright owners
Record labels or bands interested in free advertisement of their products (public availability of just one song/track) are encouraged to send an e-mail to:khronoss1969@o2.pl, with a clear statement in the message title, i.e. one of the following listed below:

1. I don’t approve the presentation any of our songs in th hyper-compilation „50 years of extreme Chaos”
2. I approve only the free broadcasting of one of our songs in the blog http://encyclopaediametalpunkmp3.blogspot.com
3. We disapprove of either free broadcasting in the blog or presentation and release of our songs without written consent
4. I approve public broadcasting of one of our songs in the blog http://encyclopaediametalpunkmp3.blogspot.com
5. I authorize publication of one song in the compilation entitled „50 years of Extreme Chaos”
    I would like to request to send me the first and last name of the copyright holder, including other important details (agency, record label, date, city, country, and so on). The deadline to send your protests or approvals is Dec. 31, 2020.  I’m grateful for all people who will do that a few years earlier! :)
RULES
1 - Choose the best track of some band (except those already on the list) ...
2 - Only the band members themselves or the copyright holder can replace the track already in the list for some other track. They have the priority and ultimate decision to select the track/song!
3 - Type the name of the band (non-capital letters) and abbreviation of the country, for example - black  anvil [US - NY]
Please, write only correct acronyms of countries, already existing in the list!!! I’m not gonna waste my time correcting the errors! The order in this project is absolute necessity!!! 
4 - The name of the band and the title of the track type using two spaces between words, for example   
      - black  anvil [US - NY] - what  is  life  if  not  now! =                           
5 - Provide here your e-mail address (or website) and type of activity at the music scene, for example:
= Khronoss [ Priesticide  Lust - Enormity ]                                                         
            Other examples :
apostasia [BRA] - might  of  ambition = [raf666underground.blogspot.com]
cryptophobism [BUL] - People  That  No - One  Will  Miss = httpwww.terozin.blogspot.com
6 - or type the name of your company ...
                       slayer [US - CA] - hell  awaits = http://we-help-moving-nyc-la-sydney-london.blogspot.com/
7 - or  INCOGNITO : nydvind [FRA] - Son  Of  Fire = Nocturnus 667 [ P L - Wilanów ]      
                                
   I would like to ask all interested fans to send a few songs of different bands to: khronoss1969@o2.pl, in the mp3 format (bitrate: 128 kbps or 128 +, maximum file size: 20 MB).

    P.S. Authors of this blog will not be held accountable nor is responsible for the lyrics in presented songs. However, we are not indifferent towards lyrics propagating and encouraging intolerance in any form, violence, war, racism or religious extremism. The distribution of this type of content is illegal in Poland, and many other civilized countries. Content violating these guidelines will not be tolerated here!

On the other hand, let’s not get too paranoid about the issue, because it’s well-known brutal lyrics are integral part of this type of music... And as such are irreplaceable!!! :) Real FANS, can distinguish easily between dangerous propaganda and fiction!!!

  After year 2020 all tracks selected by users will be released in the form of DVDs!!!

         Make available and support this blog!

  I would appreciate very much the translations of the above the text (Intro, Rules) into other languages.

                    Many thanks in advance and I’m waiting for your help!!! : )

                                                 Robert – Khronoss - Jasieńczuk


===== P O L S K I =====


                                                            A v e     M a n i a x !!!
      Intro
‘’Zaprawdę poznacie wiele brylantów w cieniu... Zakrytych kirem zapomnienia...zaklętych w podziemnym śnie  ... Pragnących choćby jednego dotyku księżyca...aby przebudzić się i zaświecić jeszcze niejeden raz..’’
       Na początku miała być hiperkompilacja prezentująca ponad 10.000 grup !! Idea paraencyklopedii ; ) mp3 zrodziła się w moim umyśle nieco pózniej ! Nie mogłem znaleźć wielu grup na YouTube , więc postanowiłem to zmienić  na lepsze!!! : )
    Dzięki tej encyklopedii tysiące fanów pozna możliwie pełne spektrum ekstremalnej muzyki !!!  Połączmy siły i zróbmy razem największą , najdzikszą encyklopedię mp3!!! To będzie kompilacja nagrań z ponad 50-ciu lat ostrej , agresywnej muzyki !!!  Chcę pomóc wykonawcom , którzy jeszcze istnieją !!!  Pragnę  upamiętnić  grupy ,  które już nie istnieją !!! Nieliczne grupy egzystujące nawet w  latach  60 –tych ! 
      Historia ekstremalnej muzyki to nie tylko znane i popularne hordy...  To także tysiące ciekawych , mocnych , czasem bardzo oryginalnych i unikalnych grup...  Niestety często bez oficjalnych wydawnictw w swojej karierze ......nie każdy wystarczająco dbał o reklamę swojej grupy ... ale nie znaczy to wcale , że byli  gorsi ! 
      Dzięki  tej encyklopedii wszystkie zaprezentowane grupy staną się nieśmiertelne w naszej niedoskonałej pamięci !!! Gorąco zapraszam do współpracy grupy grające mocną i oryginalną muzykę w latach od 1970 do 2020 !!!
      Wykonawców preferujących pop punk , aluminium , czysty gothic lub czysty folk nie mający w sobie żadnych mocnych metalowych elementów muszę pożegnać na wstępie !
      W tym projekcie wykonawcy  mają równe szanse... Oprócz czasu utworów i jakości nagrań !!
      Wykonawcy , których utwór jest już na mojej liście , ale chcą zmienić utwór na inny niech wyślą mi ten utwór w formacie mp3 [tylko bitrate 128 kbit/s lub więcej niż 128 !]   Na adres : khronoss1969@o2.pl 
     Jeżeli wykonawca posiada muzykę wydaną oficjalnie na płytach cd , vinyl , lub samodzielne rozprowadzane cd-r  może wybrać tylko jeden utwór i wysłać płytę na adres :
ROBERT JASIEŃCZUK
15 – 306 BIAŁYSTOK
UL .WESOŁA  7 / 2
      P O L A N D
    Jeżeli ktoś wysyła płytę cd  niech napisze krótki e-mail: Wysłałem cd [imię i nazwisko , nazwę grupy lub wytwórni , nazwę swojego kraju i wpisać koniecznie datę wysłania ]  
    Proszę nie pisać do mnie listów !!!  Wszyscy zaoszczędzimy na czasie !! : )
                                      Uwaga dla posiadaczy praw autorskich
    Firmy fonograficzne lub wykonawcy,  którzy są  zainteresowani darmową reklamą swoich produkcji ( publicznym udostępnieniem tylko jedego utworu) niech wyślą e-mail na adres: khronoss1969@o2.pl,  podając w tytule wiadomości jedną z poniżej zamieszczonych opcji:
1. Nie zgadzam się na prezentowanie żadnego naszego utworu na hiperkompilacji pt. " 50 lat Ekstremalnego Chaosu ".
2. Zgadzam się tylko na możliwość darmowego odsłuchania w blogu o nazwie http://encyclopaediametalpunkmp3.blogspot.com
3. Nie zgadzamy się na żadne darmowe odsłuchiwanie na w/w blogu i wydawanie bez naszej wiedzy choćby jednego utworu.
4. Akceptuję możliwość publicznego odsłuchania naszego jednego utworu na: http://encyclopaediametalpunkmp3.blogspot.com
5. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie jednego utworu na płycie kompilacyjnej zatytułowanej " 50 lat Ekstremalnego Chaosu ".

   Proszę również o przesłanie imienia i nazwiska właściciela praw autorskich do tej muzyki, wraz z pozostałymi danymi (agencja, wytwórnia, data, miasto, państwo, itp). Protesty lub akceptację  proszę zgłaszać do 31.12.2020                
                Z góry bardzo gorąco dziękuję dla tych , którzy zrobią to kilka lat wcześniej! : )
                                                           Regulamin
1 - Wybieramy najlepszy utwór [ oprócz tych , które już są zaprezentowane na liście ] jakiegoś zespołu...
2 - Tylko wykonawca lub wydawca może zmienić utwór z listy na inny ! Ma pierwszeństwo co do  ostatecznego wyboru utworu !   
3 - Wpisujemy nazwę zespołu [ z małej litery ] i skrót kraju    np.
 - black  anvil [US - NY]
          Proszę o wpisywanie tylko identycznych skrótów nazw państw jakie już są użyte na liście !!! Nie chcę marnować czasu na poprawianie listy ! Porządek w tym projekcie jest absolutną koniecznością !!! 
4 - Nazwę zespołu i tytuł utworu wpisujemy co 2 spacje wyraz    np.  
  - black  anvil [US - NY] - what  is  life  if  not  now! =                           
5 - Tu wpisujemy swój adres internetowy lub nazwę
innej aktywności związanej z ekstremalną muzyką...
                                                         = Khronoss [ Priesticide  Lust - Enormity ]
                 inne przykłady :
apostasia [BRA] - might  of  ambition = [raf666underground.blogspot.com]
 
cryptophobism [BUL] - People  That  No - One  Will  Miss = httpwww.terozin.blogspot.com
6 - lub wpisujemy  nazwę swojej firmy ...
   slayer [US - CA] - hell  awaits = http://we-help-moving-nyc-la-sydney-london.blogspot.com/         
7 - INCOGNITO : nydvind [FRA] - Son  Of  Fire = Nocturnus 667 [ P L - Wilanów ]                     
             Zainteresowanych  fanów  proszę o wysyłanie nawet kilku utworów różnych wykonawców , ale  spakowane – tylko  mp3 bitrate 128 kbit/s lub więcej niż 128 tylko do 15mb ! Na adres : khronoss1969@o2.pl 
   P.S. Żaden współtwórca tego bloga nie bierze odpowiedzialności za śpiewane teksty w utworach. Jednakże nie jesteśmy obojętni na teksty o charakterze  propagandowym oraz propagujące  nietolerancję w jakiejkolwiek formie, przemoc, wojnę, rasizm lub religijny fanatyzm. Rozpowszechnianie tego typu treści jest w Polsce (paragraf XX Kodeksu Karnego) i wielu innych krajach  prawnie zabronione. Grupy propagujące wspomniane treści nie będą tu tolerowane!!!
   Lecz nie przesadzajmy , bo wiadomo , że brutalne teksty są domeną agresywnej muzyki...  I  jako takie są nie do zastąpienia !!! : )  Prawdziwi FANI potrafią szybko ocenić co jest groźną propagandą , a co literacką fantazją !!!
 Po 2020 roku zostaną wydane na płytach DVD wszystkie utwory , które  wspólnie wybraliśmy !!!
             Udostępniajcie  i  popierajcie  tego  bloga !
                    Bardzo  mile  widziane  tłumaczenia  powyższego  tekstu  w  innych  językach.
        Z  góry  dziękuję  za  współpracę   i   czekam   na   pomoc !!! : )
                                                                                           Robert - Khronoss - Jasieńczuk

===== D E U T S C H =====                                     A v e  M a n i a x !!!
Intro
„Ihr werdet viele verborgene Schätze finden… oftmals schon in Vergessenheit geraten… bedeckt vom Staub der Vergangenheit… geheimnisvoll wie aus einem dunklen Traum… welche nur darauf warten wiederaufzuerstehen und zu erstrahlen… „
   Anfangs, hätte es eine große Sammlung von über 10000 Bands werden sollen.
Die Idee einer umfassenden mp3 Enzyclopedie ; ) ist mir erst später gekommen.
    Ich konnte viele Bands nicht auf Youtube finden, so entschloß ich mich die Situation zu verändern !!! : )
Dank dieser Enzyklopedie, können tausende Fans den Zugang zu extremer Musik   bekommen.
Mit gemeinsamen Kräften können wir gemeinsam die größte und wildeste mp3 Enzyklopedie erschaffen.
Es soll eine Sammlung werden, welche mehr als 50 Jahre harte und aggressive Musik abdecken wird.
Ich möchte Musikern helfen, welche derzeit aktiv sind.
Ich möchte an vergangene Bands erinnern, welche nicht mehr existieren!!! Einige von Ihnen spielten damals in den 60ern.
Die Geschichte von extremer Musik beschränkt sich nicht nur auf die bekanntesten   Bands.
Sie enthält auch viele kleinere, interessante, meist brutale und manchmal originelle Gruppen.
Leider hatten diese aber oft kein Label… Nicht alle kümmerten sie um Werbung für Ihre Band… was aber nicht heißt, dass diese schlechter waren (als die großen Bands)    

Dank dieser Enzyklopedie sollen alle Bands representiert und unsterblich gemacht werden.
Ich möchte daher alle Bands einladen, welche extreme Musik spiel(t)en, von 1970 bis 2020!!!
Bands, welche pop punk, aluminium , gothic, folk, etc. ohne starken Metal Charakteristika spielen, werden nicht inkludiert und sollten daher auch nicht mitmachen.
Alle Bands haben die gleichen Chancen bei diesem Projekt mitzumachen.  Abgesehen von Tracklänge und Qualität der Songs.
Bands, deren Song bereits in der Liste inkludiert ist und diesen gerne austauschen wollen, sollen mir bitte den neuen Track im mp3 Fromat (bitrate 128 kbps!) via e-mail: khronoss1969@o2.pl schicken.
Bands, deren Musik offiziell bereits auf CD oder LP oder eigenständig vermarktet wird, sollen diese CD mit den ausgewählten Tracks an mich senden:
ROBERT JASIENCZUK
15 – 306 BIALYSTOK
UL. WESOLA 7 / 2
   P O L E N

 Wenn Ihr mir die CD sendet, bitte schickt mir auch eine kurze E-Mail : „Ich habe die CD geschickt (Vor-, Nachname, Bandname, Label, Land, Versanddatum)
 Bitte schickt keine privaten e-Mails! Wir wollen Zeit und Frustration spaaren !! : )

                                      
                              Achtung Copyright Besitzer:
Record labels oder Bands, welche interessiert sind an gratis Werbung für ihre Produkte (Öffentliche Zugänglichkeit eines Songs) sollten mir eine e-mail schicken an: khronoss1969@o2.pl, mit einer eindeutigen Aussage, wie folgt aufgelistet:
1. Ich verbiete die Präsentation unserer Songs in der hyper-Compilation „50 Jahre extremes Chaos“
2. Ich akzeptiere nur das gratis broadcasting eines unserer Songs im Blog: http://encyclopaediametalpunkmp3.blogspot.com
3. Wir verbieten broadcasting im Blog bzw. Präsentation und Veröffentlichung unserer Songs, außer mit schriflicher Einverständniserklärung
4. Ich akzeptiere öffentliches Broadcasting eines unserer Songs unter http://encyclopaediametalpunkmp3.blogspot.com
5. Ich akzeptiere die Publikation eines unserer Songs in der hyper-Compilation „50 Jahre extremes Chaos“
Bitte sendet mir den Vor und Nachnamen der Copyright Besitzer, sowie weitere wichtige Details (Agent, Label, Datum, Stadt, Land, …) Die Deadline um mir die Bewerbungen zu schicken ist der 31. Dezember 2020. Trotzdem wäre ich euch dankbar mir die Bewerbungen schon früher zu schicken. :)

REGELN
1 – Wähle den besten Track einer Band (außer jene, welche schon auf der Liste sind)
2 – Nur die Band Mitglieder oder Copyright Besitzer können den Song austauschen. Sie haben auch oberste Macht den Song auszuwählen!
3 – Schreibe den Namen der Band (Kleinbuchstaben) und die Abkürzung des Herkunftlandes, z.B.: - black  anvil [US - NY]
Bitte verwende nur korrekte Akronyme der Länder, welche bereits in der Liste existieren. Ich werde keine Fehler ausbessern!!! Die Länderreihung ist in diesem Projekt absolut wichtig!!!
4 – Beachte, dass du beim Namen, sowie beim Titel jeweils 2 Leerzeichen Platz lässt, z.B.:
- black  anvil [US - NY] - what  is  life  if  not  now! =                           
5 – Gib hier nach einem Istgleich Zeichen deine E-Mail Addresse an (oder Webseite) und beschreibe deine Aktivitäten in der Musikszene, z.B.:  = Khronoss [ Priesticide  Lust - Enormity ]
      Komplettes Beispiel :     
 apostasia [BRA] - might  of  ambition = [raf666underground.blogspot.com]
 
cryptophobism [BUL] - People  That  No - One  Will  Miss = httpwww.terozin.blogspot.com
6 – oder schreib den Namen deiner Firma dazu
                  slayer [US - CA] - hell  awaits =http://we-help-moving-nyc-la-sydney-london.blogspot.com/
7 - or  INCOGNITO : nydvind [FRA] - Son  Of  Fire = Nocturnus 667 [ P L - Wilanów ]      
                                
  Ich möchte alle interessierten Fans bitten, mir ein paar Songs verschiedener Bands an khronoss1969@o2.pl, im mp3 Format (bitrate: 128 kbps, höchstens 20 MB) zu schicken.

P.S. Die Autoren dieses Blogs sind weder Verantwortlich noch können sie zur Rechenschaft gezogen werden für die Texte der hier präsentierten Songs. Nichtsdestotrotz unterstützen wir in keiner Art Intoleranz, Gewalt, Krieg, Rasissmus oder religiösen Extremismus. Die Verbreitung solchartigen Inhalts ist in Polen illegal und auch in vielen anderen Ländern. Daher wird Inhalt der diesen Guidelines wiederspricht hier nicht tolleriert!


Andererseits, werdet nicht zu paranoid darüber, weil es ist uns allen klar, dass bei extremer und brutaler Musik ebensolche Texte ein integraler Bestandteil sind. Und diese Texte sind auch so nicht veränderbar!!! Wirkliche Fans können einfach unterscheiden zwischen gefährlicher Propaganda und Fiktion!!!
   Nach dem Jahr 2020 werden von Usern ausgewählte Tracks in form einer CD veröffentlicht!!!
         Mach diesen Blog verfügbar und unterstütze ihn!
                  Vielen Dank im Vorraus, ich zähle auf eure Hilfe!!! :)

                                       Robert – Khronoss - Jasieńczuk